เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๑-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ (โคมไฟจีน) ของงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขคม ๓๙๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมและงานดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ห้องน้ำสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์จัดตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในงานสืบสานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111