เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบริเวณบึงหนองบัว ระยะที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ

     

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองชลประทาน 3 แอล หมู่ที่ 7 ต.เดิมบาง (ระยะที่ 2)

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยหลังศาลาประชาคม ตลาดท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยหลังศาลาประชาคม ตลาดท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ประกาศเผยแพร่ราคาการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคันทางบริเวณบึงหนองบัว หมูที่ 5 ตำบลเขาพระ

      

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนางอรรวร เพชรไปล่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ

     

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ

      

ประกาดเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณคลองหอยโข่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลเดิมบาง

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111