เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยบ่อขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฒ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจ

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฒ์การเกษตรเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสารณธารณะภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อของสมนาคุณกระเช้าของฝากโดยวิธีเฉพาะเจาะจ

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111