เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564

2. เสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 


 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111