เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2564

2. เสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 


 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111