เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564

      

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2563

     

 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111