เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

     

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

     

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

     

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

     

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

     

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

     

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111