เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565

     

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนหลังโรงงานแอ๊บจุ๊ย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565

     

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565

     

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2565

     

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

     

ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111