เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ศูนย์ USO-Net แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      

เอกสารการอบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Content&Link)

      

เอกสารการอบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (FORM)

      

เอกสารการอบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (TABLE)

      

แบบฝึกหัด Excel 2003

      

เอกสาร Microsoft Office Publisher 2003 (ใบปลิว)

      

Font TH-Sarabun-PSK

      

เอกสารประกอบการสอน Flash 8

      

โปรแกรมแปลง File Video/MP3/MP4 หลายๆ อย่างครับ

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111