เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
คำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่

      

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ

      

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ

      

ว 188 ปี 52 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเทศบาลกรณียกฐานะมาจาก อบต.

      

ว 137 (ปรับตำแหน่งกรณียกฐานอบต.เป็นเทศบาล).

      

ว 111 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้ง (คัดเลือกบริหารสูงขึ้น)

      

ว 74 ปี 52 (แนวทางการกำหนดรองปลัดเทศบาล 9).

      

ว 28 ปี 52 เรื่อง การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

      

 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111