เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 

คำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ

 

ว 188 ปี 52 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเทศบาลกรณียกฐานะมาจาก อบต.

 

ว 137 (ปรับตำแหน่งกรณียกฐานอบต.เป็นเทศบาล).

 

ว 111 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้ง (คัดเลือกบริหารสูงขึ้น)

 

ว 74 ปี 52 (แนวทางการกำหนดรองปลัดเทศบาล 9).

 

ว 28 ปี 52 เรื่อง การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111

เทศบาลตำบลเขาพระ

LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่
เริ่มแชท