เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
คู่มือประชาชนการติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

      

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

      

ประกาศ เรื่อง คู่มือการบริการประชาชน

      

1การขอเลขที่บ้าน

      

2การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

      

3การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

      

4การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

      

5การรับแจ้งย้ายเข้า

      

6การรับแจ้งย้ายออก

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111