เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
รับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 เมษายน 2565

     

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระ

- ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระ


หมายเหตุ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรปรากฏตามประกาศรับสมัคร


รับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

     
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระ


หมายเหตุ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรปรากฏตามประกาศรับสมัคร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

      
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111