เทศบาลตำบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ 

 
ตรุษจีน 2565

     

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเขาพระ จัดงานประเพณีตรุษจีน 2565

     

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลเขาพระ นำโดยนายมานพ ภัทรโกศล นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ พร้อมสมาชิก เเละพนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ มอบเจลแอลกอฮอลพร้อมหน้ากากอนามัย ให้ร้านค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยขอตวามร่วมมือให้ร้านค้าจัด

      

การทำหมันสุนัข แมวจรจัด โดยความร่วมมือของกลุ่มรักสัตว์ เทศบาลตำบลเขาพระ ทำหมันโดยปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช

      

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ อำเภอเดิมบางนางบวช

      

วันที่ 3 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเขาพระ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2564

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 
 
 081 856 6345


อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

ป้าย
200
เข้าสู่ระบบ
พรบ.เทศบาล
จังหวัด
เขาพระทีวี
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเขาพระ
แผนที่เขตเทศบาล
กระดานสนทนา
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนโชติศึกษาลัย
http://www.tawanbott.com/
สามชุก
http://www.moohin.com/019/019m005.shtml
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการ
ฐานข้อมูล
สายด่วน1111